WAŻNE ADRESY
   
www.menis.gov.pl MINISTERSWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
www.oke.lomza.com OKREGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁOMŻY
www.cke.edu.pl CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE
www.ko.olsztyn.pl KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE
www.powiat-olsztynski.pl STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.