50.LECIE TECHNIKUM UKRAIŃSKIEGO.

 

27 października 2006 roku dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach, wraz z delegacją współpracujących ze szkołą rolników, złożył wizytę na Ukrainie, w związku okazją 50.lecia istnienia Technikum Rolniczego w Rożyszcze. Na uroczystej akademii wręczone zostały listy gratulacyjne od starosty powiatu olsztyńskiego i naszej szkoły. Upominkiem była przepiękna rzeźba Stanisława Szczęsnego z Dobrego Miasta, symbolizująca szkołę w Smolajnach.
Współpraca Zespołu Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach ze szkołami ukraińskimi rozpoczęła się w 2002 r. podpisaniem umowy pomiędzy Technikum Rolniczym w Grochowie, Technikum Rolniczym w Włodzimierzu Wołyńskim i Technikum Rolniczym w Rożyszcze . Umowa została podpisana przez dyrektorów szkół w obecności dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łucku. Od tego czasu, co roku, kilku do kilkunastu uczniów z Ukrainy przebywa na wakacyjnych praktykach szkoleniowych w wybranych gospodarstwach rolników polskich oraz bierze udział w zajęciach integracyjnych z młodzieżą szkoły, zwiedza najlepsze gospodarstwa rolników indywidualnych, instytucje, poznaje zabytki regionu Warmii i Mazur, Malborka, Trójmiasta.
W tym roku ZSR Smolajny obchodził jubileusz 45.lecia pracy edukacyjnej w zakresie przygotowania kadr ze średnim wykształceniem dla rolnictwa.

Foto: Mirosław Rodziewicz

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.