DNI PAPIESKIE W ZSR SMOLAJNY

 

We wtorek, 10 października, miała miejsce inauguracja Dni Papieskich w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach. Społeczność szkoły została zaszczycona obecnością Jego Ekscelencji Arcybiskupa dr Wojciecha Ziemby. Montaż słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II obejrzeli również ks. infułat dr Jan Górny, ks. prałat dr Wiesław Więcek, ks. dziekan Stanisław Zinkiewicz, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych w Dobrym Mieście, członek Zarządu Rady Powiatu Ryszard Dembiński i radny powiatu olsztyńskiego Kazimierz Skupień. Wspomnienia pontyfikatu naszego Papieża, przedstawione przez uczniów zostały uświetnione występem szkolnej orkiestry dętej w obecności pocztu sztandarowego ze sztandarem szkoły. Po uroczystości inauguracji szanowni goście zwiedzili szkołę, dawną letnią rezydencję biskupów warmińskich, miejsce twórczej pracy i wypoczynku Księcia Poetów biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego.

Goście Dni Papieskich w ZSR w Smolajnach

Młodzież dziękuje JE abp Wojciechowi Ziembie za wizytę w naszej szkole

Poczet sztandarowy szkoły i orkiestra dęta

Poczet sztandarowy

JE abp Wojciech Ziemba wpisuje się do księgi pamiątkowej szkoły

Goście zwiedzają szkołę

Zwiedzanie szkoły- dawnej letniej rezydencji I. B. Krasickiego

JE abp Wojciech Ziemba ogląda sztandar szkoły

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.