WIDAĆ NAS I SŁYCHAĆ…

 

W dniach 9-10 września w WODR w Olsztynie odbyły się XIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa”. Podczas Targów zainicjowane zostały obchody 10-lecia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Podczas uroczystości Jubileuszu dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Smolajnach Michał Bukowski złożył na ręce prezesa WMIR Bogdana Aleksiejczuka list gratulacyjny. Na estradzie wystąpiła szkolna orkiestra dęta ZSR w Smolajnach pod dyrekcją Zbigniewa Siwka. Za wkład w rozwój samorządu rolniczego dyrektor Michał Bukowski został uhonorowany upominkiem. Zwiedzający Targi mogli skosztować słynnej „smolajnowskiej grochówki”.

Gratulacje składa dyrektor Michał Bukowski

Podziękowanie za życzenia składa prezes WMIR Bogdam Aleksiejczuk

Mini koncert w wykonaniu orkiestry dętej ZSR Smolajny

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.