WRĘCZENIE SZTANDARU ZSR W SMOLAJNACH

 

Poczet sztandarowy Rady Rodziców:
Marek Rzepski – przewodniczący Rady, Alina Gołubczyk, Barbara Chodkowska.

Poczet sztandarowy uczniów stanowili:
Adrian Gołyś, Edyta Borejszo i Edyta Adamkiewicz

Uroczystość 45-lecia istnienia szkoły rozpoczęła Msza Święta, którą celebrował ks. dziekan Stanisław Zinkiewicz a koncelebrował ks. kanonik Romuald Zapadka. Podczas mszy grała orkiestra szkolna. Podczas mszy ks. kanonik Stanisław Zinkiewicz poświęcił sztandar a sponsorzy dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w tabliczki upamiętniające sponsoring.
Po mszy poczet sztandarowy rodziców przekazał sztandar dyrektorowi szkoły Michałowi Bukowskiemu a ten uczniom. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar.
Wśród gości byli Adam Sierzputowski, Janusz Cichoń, Stanisław Trzaskowski, Jerzy Szmit, Janusz Samarow, Zygfryd Gładkowski, Ryszard Dembiński, Zygmunt Komar oraz przedstawiciele dobromiejskich firm, organizacji, szkół, rolników i rodzice uczniów. Obecni też byli dyrektorzy szkół ukraińskich, z którymi ZSR Smolajny współpracuje od kilku lat.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert szkolnej orkiestry i kwintetu Filharmonii Olsztyńskiej. Poczęstunek, zwiedzanie szkoły i obejrzenie prezentacji jej historii zakończyło obchody 45.lecia szkoły.

Lista Sponsorów Sztandaru

1. Starostwo Powiatowe
2. Urząd Miasta Dobre Miasto
3. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza Olsztyn
4. Agencja Nieruchomości Rolnych Olsztyn
5. Nadleśnictwo Wichrowo
6. „Agrochem” Dobre Miasto
7. „Rolimpex” Dobre Miasto
8. „Jutrzenka” Dobre Miasto
9. Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo
10. Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni
11. Kazimierz Skupień
12. Mirosław Dublan
13. Anna Filipczyk Spółdz. Socjalna „Róża” Sorkwity
14. „Bartex” Alicja I Andrzej Dzielińscy - Orneta
15. Rada Rodziców ZSR Smolajny
16. Technikum Zaoczne Smolajny
17. Irena I Franciszek Kamińscy – Orneta
18. Andreas Lamme
19. Mirosław Brzóska Dobre Miasto
20. Tymbark S.A. Olsztynek
21. Genowefa, Krzysztof Olewińscy Garzewko
22. Ewa I Wojciech Jończyk Garzewko
23. Jarosław Wolak

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.