ZAJRZYJ KONIECZNIE !!!
 

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych w sesji wiosennej 2006r. ,uwzględniający sugestie organizacyjne szkół i nauczycieli.
Na mocy §57 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ustalił terminy egzaminu maturalnego organizowanego w maju 2006 roku dla zdających, o których mowa w §140 ww. rozporządzenia.

 

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA  PRZYGOTOWANIA 
I  ORGANIZACJI EGZAMINU  MATURALNEGO

W  2006  ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ  ROLNICZYCH
IM.  BISKUPA  IGNACEGO  BŁAŻEJA  KRASICKIEGO
W  SMOLAJNACH
(.pdf)

 
Szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych w sesji wiosennej 2006 roku
 
EGZAMINY PISEMNE
 

04.05.2006 r. (czwartek) – egzamin pisemny z języka polskiego

 • 1000 – rozpoczęcie egzaminu na poziomie podstawowym, egzamin trwa 170 minut;

Każdy zdający powinien posiadać:

 • czarny długopis (najlepiej dwa)
 • słownik ortograficzny (zapewnia szkoła)
 • słownik poprawnej polszczyzny (zapewnia szkoła)

SKŁAD KOMISJI:

Przewodnicząca

 1. mgr Magdalena Drypa.

Członkowie:

 1. mgr Grzegorz Woźniak
 2. mgr inż. Joanna Guga
  (W zastępstwie mgr Czesława Chwiedorowicz)

05.05.2006 r.  (piątek) – egzamin pisemny z języka angielskiego

 • 1000 – rozpoczęcie egzaminu na poziomie podstawowym, egzamin trwa 120 minut

Każdy zdający powinien posiadać:

 • czarny długopis (najlepiej dwa)

SKŁAD KOMISJI:
Przewodnicząca

 1. mgr Anna Wójciak

Członkowie:

 1. mgr Urszula Tyllo.
 2. mgr Joanna Maziuk
  (W zastępstwie mgr Jarosław Kurp)

09.05.2006 r. (wtorek) – egzamin pisemny z geografii

 • 1000  – rozpoczęcie egzaminu na poziomie podstawowym, egzamin trwa 120 minut;

Każdy zdający powinien posiadać:

 • czarny długopis (najlepiej dwa)
 • ołówek
 • gumkę
 • linijkę
 • lupę (zapewnia szkoła)
 • kalkulator prosty

SKŁAD KOMISJI:
Przewodnicząca

 1. mgr Magdalena Drypa.

Członkowie:

 1. mgr inż. Anna Żak
 2. mgr Joanna Maziuk
  (W zastępstwie mgr Monika Milewska)

10.05.2006 r. (środa) – egzamin pisemny z biologii

 • 1000  – rozpoczęcie egzaminu na poziomie podstawowym, egzamin trwa 120 minut;

Każdy zdający powinien posiadać:

 • czarny długopis (najlepiej dwa)
 • ołówek
 • gumkę
 • linijkę

SKŁAD KOMISJI:
Przewodnicząca

 1. mgr Anna Ulbrych - Kuczmarska.

Członkowie:

 1. mgr Monika Milewska
 2. mgr inż. Joanna Guga
    (W zastępstwie mgr Grzegorz Woźniak)

12.05.2006 r. (piątek) – egzamin pisemny z języka niemieckiego

 • 1000  – rozpoczęcie egzaminu na poziomie podstawowym, egzamin trwa 120 minut;

Każdy zdający powinien posiadać:

 • czarny długopis (najlepiej dwa)

SKŁAD KOMISJI:
Przewodnicząca

 1. mgr Czesława Chwiedorowicz

Członkowie:

 1. mgr Anna Ulbrych - Kuczmarska.
 2. mgr inż. Irena Olszak
  (W zastępstwie mgr Anna Wójciak)

16.05.2006 r. (wtorek) – egzamin pisemny z historii

 • 1000 – rozpoczęcie egzaminu na poziomie podstawowym, egzamin trwa 120 minut;

Każdy zdający powinien posiadać:

 • czarny długopis (najlepiej dwa)

SKŁAD KOMISJI:
Przewodnicząca
1.   mgr inż. Anna Żak.
Członkowie:

 1. mgr Jarosław Kurp
 2. mgr inż. Irena Olszak
  (W zastępstwie mgr Czesława Chwiedorowicz)
 
EGZAMINY USTNE
 

18.05.2006 r. (czwartek) – egzamin ustny z języka polskiego

22.05.2006 r. (poniedziałek) – egzamin ustny z języka niemieckiego

24.05.2006 r. (środa) – egzamin ustny z języka polskiego (technikum rolnicze)

25.05.2006 r. (czwartek) – egzamin ustny z języka polskiego (liceum profilowane)

DOWÓD  OSOBISTY – MUSISZ MIEĆ NA KAŻDY EGZAMIN

<<powrót<<

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.