O SZKOLE
 
HISTORIA SZKOŁY
POŁOŻENIE
MAPKA
HYMN SZKOŁY
 
HISTORIA
1.IX.1961
Dwuletnia Szkoła Rachunkowości Rolnej / otwarta przez Prezydium WRN w Olsztynie
1.IX.1964
Zasadnicza Szkoła Rachunkowości Rolnej / zmiana nazwy
1.IX.1967
Zasadnicza Szkoła Rolnicza / decyzja dyr. Oddziału Oświaty Rolniczej Prezydium WRN w Olsztynie
1.IX.1974
Zasadnicza Szkoła Hodowlana / decyzja dyr. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu UW w Olsztynie
1.IX.1976
Zasadnicza Szkoła Hodowlana w Smolajnach Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście / zmiana nazwy
1.IX.1977
Średnie Studium Zawodowe / dla pracujących, inauguracja działalności, decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie
1.IX.1981
Zasadnicza Szkoła Rolnicza / powrót do nazwy z 1967, decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie/ - powstaje Technikum Rolnicze / 3-letnie, na podbudowie ZSR / 1982 / 83 - koniec działalności Średniego Studium Zawodowego, ostatni absolwenci ZSR w systemie 2-letnim
1.IX.1996
Technikum Rolnicze / 5-letnie, na podbudowie szkoły podst. o specjalizacji rybactwo stawowe. Akt założycielski 12.IV.1996 podpisuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
1.IX.2000
Zespół Szkół Rolniczych w Smolajnach / przekształceniu z dniem 1.IX.2000 ZSR w Tuławkach i TR Uchwała Rady Powiatu w Olsztynie z 25.II.2000 o w Smolajnach w jeden zespół i likwidacji ZSR w Tuławkach z dniem 31.VIII.2001
15.IX.2001
40-lecie szkoły, 200 rocznica Ignacego Krasickiego, oraz nadanie szkole nazwy Błażeja Ignacego Krasickiego, zamieszczenie pamiątkowej tablicy przy wejściu do szkoły i opublikowanie książki w której zamieszczono informacje o m.in. o najważniejszych wydarzeniach szkoły oraz wiele starych zdjęć

<<do góry<<

POŁOŻENIE

Zespół Szkół Rolniczych zlokalizowany jest na wysokim brzegu Łyny i jego starego koryta, w odległości ok. 1,5 km od szosy Dobre Miasto-Lidzbark Warmińskipołożenie.

Pałac (aktualnie budynek szkoły)
wzniesiony w latach 1741-1745 przez bpa Adama Grabowskiego jako letnia rezydencja. Zbudowany na rzucie wydłużonego prostokąta, murowany, otynkowany jednopiętrowy, kryty dachem czterospadowym z pokryciem dachówką ceramiczną. Dłuższa elewacja jedenastoosiowe o symetrycznie rozmieszczonych na dużych prostokątnych oknach. Na osiach obu elewacji płytkie trójosiowe ryzality podzielone czterema pilastrami z tympanonami wypełnionymi insygniami i herbami biskupimi ujętymi w akantowe obramowania. Wnętrze dwutraktowe z dwiema sieniami na osi poprzecznej. Pomieszczenia parteru przykryte częściowo sklepieniami kolebkowymi i lunetami, pozostałe stropami belkowanymi. W niektórych pokojach piętra zachowały sufity ozdobione fasetami i ornamentami sztukateryjnymi w formie rozet i wici roślinnej.
Park
otacza cały zespół. Jego obszar wynosi 8 ha, w tym cześć posiadająca cechy kompozycji (skarpy, aleje, sztuczny staw, itp.) – 5,3 ha. W parku występują: lipa, klon, grab, brzoza, kasztanowiec, świerk, sosna, wiąz oraz kilka okazów sosny amerykańskiej (wejmutki)

<<do góry<<

MAPKA

mapka

1
Budynek szkoły-pałac Krasickiego
2
Wieża bramna z oficyną
3
Internat-dawny pałac myśliwski
4
Dom nauczyciela
5
Stajnia
6
Kaplica
7
Warsztat gospodarstwa szkolnego
8
Boiska szkolne
9
Wybiegi dla koni
10
Tor przeszkód do jazdy konnej
11
Pastwisko dla koni
12
Hydrofornia
13
Staw parkowy z fontanną
14
Stawy wokół szkoły
15
Stawy na starorzeczu Łyny
16
Rzeka Łyna
17
Aleja lipowo-klonowa
18
Aleja grabowa
19
Droga do szosy orneckiej
20
Droga do szosy lidzbarskiej
21
Droga do Piotraszewa
22
Ogródek skalny
23
Posesje prywatne
24
Ognisko szkolne

<<do góry<<

TEKST HYMNU ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W SMOLAJNACH

Ktoś jest dumny, że mieszka w Warszawie
Inny, że jest mieszkańcem Opola
A ja moją miejscowość tu sławią
I zapraszam was wszystkich do Smolajn!

Tu uroczy pałacyk zobaczysz
Ślady kogoś znanego z portretu
Bo tu bywał Krasicki Ignacy
Sławny biskup i Książę Poetów

Ref.
A gdy cię świat zawoła
Nie zapominaj o tym
Ze tu jest twoja szkoła
Kawałek Europy
I jak Poetów Książę
Gdziekolwiek los cię rzuci
Do stawu wrzuć pieniążek
By powrócić kiedyś tu

Tutaj w parku alejka jest taka
W której pachnie konwalią i majem
A ty jutro zaliczasz z polaka
Krasickiego od Satyr do Bajek

Tutaj ptaki śpiewają w koronach
Duch przeszłości się zjawia czasami
Przemykają galopem na koniach
Amazonki leśnymi ścieżkami

Ref.
A gdy cię świat zawoła
Nie zapominaj o tym
Że tu jest twoja szkoła
Kawałek Europy
Choć czasem los rozdziela
Nie zrywaj z nami nici
Masz zawsze przyjaciela
W Zespole Szkół Rolniczych

*Już wkrótce do pobrania będzie utwór muzyczny z hymnem szkoły.

<<do góry<<

 

 

 

Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.