PATRON SZKOŁY

patron

KSIĄŻĘ BISKUP WARMIŃSKI
IGNACY BŁAŻEJ KRASICKI

1735 - 1801
herb rogala

Ród Krasickich wywodzony  jest przez genealogów  ze  Szwajcarii,  z   hrabiowskiego   rodu  BIBERSTEIN,   którego    przedstawiciele  osiedlili  się  w  XII w. na  Śląsku i  w Polsce.  Nosili  herb  ROGALA  lub  CZAMBORY.  W  Dubiecku,  małym  miasteczku  na  ziemi  sanockiej  w  województwie  ruskim,  dnia  3 lutego  1735  roku,  przyszedł  na  świat  Ignacy  Błażej  Franciszek  Krasicki,   syn  hrabiego  Jana  Krasickiego,  kasztelana chełmskiego  i  Anny  Starzechowskiej.  Ochrzczony został  po  dwóch  dniach  przez  dominikanina  Gabriela  Drzewickiego.   Rodzicami   chrzestnymi   byli   Franciszek   Załuski,  wojewoda  płocki  i  jego  żona  Teofila  z  Wapowskich.

      Rodzeństwo  Ignacego  Krasickiego  to  dwie  starsze  siostry: Marianna  i  Brygida. W  rok  po  Ignacym  urodził  się  Antoni,  a  po  nim kolejno:  Franciszek Ksawery,  Marcin  i  Karol.  Z   braci  Ignacego  jedynie  Antoni  ożenił  się  i  odziedziczył  rodową  spuściznę.  Pozostali  bracia  poświęcili  się  stanowi  duchownemu,  m.in. Karol  został  proboszczem  lidzbarskim,  a  Marcin  był  prałatem  kolegiaty dobromiejskiej.

   Naukę Ignacy Krasicki rozpoczyna  od kolegium jezuickiego we Lwowie, potem wstępuje do seminarium duchownego w Warszawie. W latach1759-1761 studiuje w Rzymie. Po powrocie do kraju należy do najbliższych współpracowników Stanisława Augusta Poniatowskiego, jest  jednym  z założycieli i publicystą  „Monitora”. Uważany  jest  za  największego  poetę  doby stanisławowskiego klasycyzmu, nazywany „księciem  poetów polskich”.  Dzięki mecenatowi króla Stanisława osiągnął  wysokie dostojeństwa  świeckie  i duchowne: od 1766  roku zasiada  na stolcu biskupa warmińskiego  z siedzibą  w  Lidzbarku  Warmińskim, od  1795 roku  pełni funkcję  arcybiskupa  gnieźnieńskiego.  Autor  poematów  heroikomicznych,  satyr,  bajek, powieści.  Zmarł 14  marca 1801 roku  w Berlinie,  skąd  prochy  jego przewieziono w 1829 roku do katedry gnieźnieńskiej.

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.