RADA RODZICÓW

 

Lp.
Imię i nazwisko
Funkcja
1.

Marek Rzepski

Przewodniczący rady rodziców

2.

Ewa Ziomek

Wiceprzewodnicząca rady rodziców

3.

Alina Gołubczyk

Sekretarz

4.

Henryk Duda

Skarbnik

5.

Alicja Dzielińska

Członek

6.

Barbara Chodkowska

Członek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.