WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Od kilku lat nasza szkoła ściśle współpracuje z europejskimi placówkami rolniczymi w zakresie wymiany kulturalno - naukowej. Do tej pory realizowaliśmy wspólne programy razem z instutucjami z takich państw jak:

NIEMCY
UKRAINA
SZWECJA
SŁOWACJA
WĘGRY

 

flaga Niemiec BBS Rotenburg Dolna Saksonia (od 1989)
Zakres współpracy:    
- wysyłanie rocznie ok. 20 uczniów na praktyki wiosenne i jesienne do gospodarstw niemieckich rolników Dolnej Saksonii
- odbywanie rocznych staży  pracy przez 4 – 5 absolwentów rocznie w Niemczech
- udział praktykantów w zajęciach szkolnych w niemieckiej szkole wraz z niemieckimi uczniami w czasie odbywanych praktyk, w tym również poza granicami Niemiec
np. w Hiszpanii
- udział polskich praktykantów w konkursach organizowanych przez BBS
np. orki ciągnikiem
- wspólne z niemieckimi uczniami wycieczkach po Niemczech i Europie ( Hiszpania )
- przyjazdy co roku (czerwiec) do Polski grup  niemieckich uczniów i nauczycieli  z BBS Rotenburg na tygodniowe pobyty : w czasie ich trwania spotkania z uczniami , nauczycielami , zwiedzanie i zajęcia w szkole , wizyty w gospodarstwach rolników współpracujących z ZSR Smolajny , zwiedzanie regionu Warmii i Mazur , spływy kajakowe, ogniska integracyjne itp.
- wizyty polskich nauczycieli i rolników w BBS Rotenburg i Dolnej Saksonii połączone ze zwiedzaniem gospodarstw rolników, firm  i instytucji związanych z rolnictwem, szkoły, wzajemne hospitacjach i omawianie zajęć lekcyjnych w BBS Rotenburg i ZSR Smolajny.
- wizyta delegacji ZSR w Smolajnach w Rotenburgu z okazji 100- lecia istnienia szkoły, w listopadzie 2003 r.

<<do góry<<

flaga Ukrainy Technikami Rolniczymi w Gorochiwsku, Włodzimierzu Wołyńskim i Rożyszcze
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łucku
(od 2002r.)
Zakres współpracy:    
- odbycie 2 wizyt dyrektorów szkół rolniczych Ukrainy i Ośrodka Doradctwa Rolniczego w Łucku , połączonych z zapoznaniem się ze szkołą w Smolajnach, gospodarstwami rolników indywidualnych, firmami i instytucjami rolniczymi Warmii
- pobyt 6 uczniów na wakacyjnych praktykach szkoleniowych w 2002 r. w wybranych gospodarstwach rolników polskich oraz udział w zajęciach szkolnych , zajęciach lekcyjnych i integracyjnych z młodzieżą szkoły,  zwiedzanie gospodarstw, instytucji, zabytków regionu Warmii i Mazur , Malborka., Trójmiasta.
- pobyt 13  uczniów na wakacyjnych praktykach szkoleniowych w 2003 r. w wybranych gospodarstwach rolników polskich oraz udział w zajęciach  integracyjnych z młodzieżą szkoły,  zwiedzanie gospodarstw, instytucji, zabytków regionu Warmii i Mazur, Malborka, Trójmiasta.
- wizyta dyrektora ZSR w Smolajnach na Ukrainie wraz z delegacją RCD w Starym Polu zimą 2003
- plan dalszych wizyt praktykantów ukraińskich w Smolajnach i gospodarstwach współpracujących ze szkołą (wakacje).

<<do góry<<

flaga Szwecji Munkagardsgimnasiet Tvaaker (od 2002r.)
Zakres współpracy:    

- wizyta delegacji 2 uczniów i nauczycieli 13-16 marca 2003 ( poznanie szkoły,  uczniów , nauczycieli , gospodarstw rolników , zwiedzanie regionu Warmii i  Mazur.

- wizyta 27 nauczycieli Munkagardsgimnasiet w Tvaaker  15 kwietnia 2003, podobnie jak poprzednia służyła poznaniu szkoły, nauczycieli i uczniów - ognisko integracyjne

- planowana jest wymiana uczniów na praktyki i pobyty integracyjne na wzór współpracy z BBS Rotenburg oraz dodatkowo wymiany między klasami poszczególnych szkół z odpowiednio przygotowanym programem (we wrześniu)
- 04.-07.05.2003 - wizyta 9-osobowej grupy uczniów ze Szwecji w ramach wymiany młodzieży polsko-szwedzkiej. W programie odbyły się: wycieczka po Warmii : Olsztynek (Skansen), Olsztyn (Starówka, Kortowo), Gierłoż, Lidzbark Warmiński,  Kolegiata – Dobre Miasto, ognisko integracyjne z młodzieżą polską i przebywającą w Dobrym Mieście grupą młodzieży niemieckiej z Osnabruck
- 20-26.09 - wyjazd 4-osobowej delegacja z dyrektorem M. Bukowskim w celu zapoznania się z możliwością i warunkami pobytu grup uczniów ZSR na praktykach szkoleniowych

<<do góry<<

flaga Słowacji Szkoła z Rotenburga (od 2003r.)
Zakres współpracy:    
Współpraca została zapoczątkowana podczas wizyty delegacji ZSR w Rotenburgu z okazji 100-lecia szkoły (XI 2003). Wstępne rozmowy doprowadziły do ustalenia wzajemnej wymiany uczniów w ramach praktyk szkoleniowych w roku 2004, na zasadach podobnych do współpracy z pozostałymi szkołami Szwecji, Niemiec i Ukrainy, wzajemnej wymianie doświadczeń, wizytach uczniów i nauczycieli itp.

<<do góry<<

flaga Węgier Szkoła węgirska (Baja)  
Zakres współpracy:    
W ramach projektu "Młodzież – Szkoła - Gospodarka" w Zespole Szkół Rolniczych w Smolajnach doszło do wymiany naszych uczniów z uczniami ze szkoły węgierskiej (Baja). Klasa II LP w Smolajnach bierze udział w projekcie "Młodzież – Szkoła - Gospodarka". Temat naszej pracy to "Szkoły rolnicze w przed dniu wejścia do UE". W maju przywitaliśmy naszych węgierskich gości w Smolajnach. Zorganizowaliśmy wielkie ognisko integracyjne, na którym wszyscy świetnie się bawili. Nasi goście zwiedzili teren szkoły, jeździli konno, pokazaliśmy im również Dobre Miasto, Glotowo, Olsztyn, Olsztynek. Podczas wspólnej  podróży na Węgry wspólnie zwiedziliśmy Kraków i Oświęcim. Gdy dotarliśmy do Budapesztu nie mogliśmy się nadziwić, jakie to piękne miasto-zwłaszcza nocą. Celem naszej podróży było miasto Baja. Przyjęli nas ciepło i serdecznie. Tematem ich pracy w projekcie są winiarnie, które potem zwiedzaliśmy. Każdego dnia czuliśmy się bardziej zintegrowani. Wspólnym językiem był język niemiecki.

<<do góry<<

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.