KOŁA ZAINTERESOWAŃ

W szkole ogromną wagę przywiązujemy do rozwoju zaineresowań naszych podopiecznych.

Szkolna orkiestra dęta
Klub sportowy "Pstrąg"
Koło informatyczne
Koło turystyki rowerowej "Horyzont"
Koło ekologiczne

 

zdjęcie orkiestry dętej
Szkolna orkiestra dęta
zdjęcie orkiestry dętej 2

W  Zespole Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach działa jedna z nielicznych szkolna orkiestra dęta. Tworzą  ją uczniowie oraz nauczyciele:  Sylwia Znamierowska, Zbigniew Siwek i Józef Morusiewicz. Pan Zbigniew Siwek prowadzi zespół Zbigi Band, natomiast pan Józef Morusiewicz gra w pierwszym zespole Filharmonii Olsztyńskiej, prowadzi zespół Bras Fife oraz jest nauczycielem w szkole muzycznej 1 i 2 stopnia  im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.
Inicjatorem powstania orkiestry był dyrektor ZSR   Michał Bukowski, którego od zawsze fascynowała muzyka i instrumenty dęte.
W realizacji marzenia pomógł mu Starosta Powiatu Olsztyńskiego Adam Sierzputowski oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej i zarazem sympatyk młodzieży p. Bogdan Aleksiejczuk. Dzięki niemu Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zorganizowała i sponsorowała warsztaty szkoleniowe w ubiegłe wakacje, podczas których uczniowie pod okiem instruktorów uczyli się utworów w praktyce jak i w teorii. Współpraca ta trwa  już 2 lata,  a orkiestra ma już na swoim koncie wiele sukcesów i koncertów. Jednym z nich był koncert w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, dzięki zaproszeniu Starosty olsztyńskiego Adama Sierzputowskiego i Starostwa Powiatowego, któremu dyrektor i społeczność szkoły są wdzięczni za wsparcie i pomoc w różnych sytuacjach.

logo Pstrąga 1
Klub sportowy "Pstrąg"

 

logo Pstrąga 2
Koło wędkarskie powstało 6 marca 2000 r. W swoich szeregach skupia uczniów i nauczycieli szkoły, absolwentów oraz młodych mieszkańców Smolajn i Dobrego Miasta. Koło posiada zatwierdzoną przez Plenum ZO PZW w Olsztynie Komisję Egzaminacyjną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską. W ramach zajęć odbywają się szkolenia na kartę wędkarską, zawody wędkarskie, konkursy wiedzy wędkarskiej. Szkoła posiada pracownię rybacką, a w jej otoczeniu znajduje się 6 stawów rybnych oraz rzeka Łyna. Podczas cotygodniowych spotkań członkowie i sympatycy koła oglądają filmy o tematyce rybackiej, wędkarskiej i ochrony środowiska. Prezesem Koła jest nauczyciel Mirosław Rodziewicz.

<<do góry<<

pracownia komputerowa Koło informatyczne

Powstało na początku 2002 roku  jako  odpowiedź  na  rosnące  zainteresowanie  informatyką  i  technikami  komputerowymi  wśród  uczniów.  Koło założyła nauczycielka Anna Wójciak a obecnie kołem opiekuje się nauczycielka Magdalena Drypa.

<<do góry<<

Koło turystyki rowerowej "Horyzont"

Początki zorganizowanej turystyki rowerowej datowane są na czerwiec 1992 roku, kiedy to na okazyjnie zakupionych 22 rowerach wyruszył pierwszy rajd rowerowy  do stadniny koni w Kadynach nad Zalewem Wiślanym. W roku następnym w rajdzie „Powitanie Wiosny” w Mrągowie uczniowie ze Smolajn zajęli III miejsce i przywieźli piękny puchar.  Czerwiec 1993 to wyjazd na Bornholm, zaś czerwiec 1994 uczniowie spędzają na rowerach w południowej Szwecji.  Opiekunem i organizatorem działalności rowerowej jest nauczyciel Waldemar Dołęgowski.

<<do góry<<

Koło ekologiczne

Koło propaguje wśród uczniów ochronę przyrody, ekologię w rolnictwie, skupia uwagę uczniów  wokół aktualnych tematów ekologicznych związanych z członkostwem Polski w UE. Wraz z kołem wędkarskim tworzy Klub Ekologiczno-Wędkarski w szkole. Opiekunem Koła Ekologicznego jest nauczycielka Czesława Chwiedorowicz.

<<do góry<<

 

 
Copyright (c) 2005 STUDENT TRAVEL . All rights reserved.